LEAF Chatovica-Makovica 2023

Strategickým cieľom LEAF-u je vybudovať “contributing community” hodnotovo orientovaných ľudí v biznise a v verejnom sektore pre ešte lepšie Slovensko. Naďalej veríme, že hodnoty ako charakternosť, excelentnosť, podnikavosť a angažovanosť môžu byť správnym kompasom pre rôznych jednotlivcov a organizácie, preto sa snažíme tieto hodnoty podporovať a rozvíjať.

Dôležitým krokom na našej spoločnej ceste je naša snaha reagovať na dopyt z komunity o organizovanie spoločných akcií a zároveň zarámcovanie možnosti spolupráce v LEAF komunite (členstvo, ambasádorsky program).

Preto by sme radi odpilotovali nový typ akcie s ľuďmi ako si ty. Mala by to byt kombinácia neformálneho a formálneho programu a preto i pracovný názov LEAF Chatovica Makovica.

Cena: 139€ (slúžiace na pokrytie tvojich nákladov na ubytovanie a stravu v plnej penzii)

139 

Na čo sa môžeš tešiť?

Radi by sme ťa pozvali na letný event LEAF Chatovica Makovica 30.6.-2.7.

Pôjde o pilot nového typu akcie s ľuďmi ako si ty. Mala by to byť kombinácia neformálneho a formálneho programu a preto i pracovný názov LEAF Chatovica-Makovica.

Čas: od piatku 30.6. (príchod okolo 17:30, začíname večerou) do nedele 2.7. (odchod okolo 14:00, končíme obedom)
Miesto: Biela Skala, Častá
Cena: 139 Eur na osobu (slúžiace na pokrytie tvojich nákladov na ubytovanie a stravu v plnej penzii)

Viac informácií je dostupných v mailovej pozvánke.

Tím LEAF