Tréning – Efektívny učiteľ pre IRPU mentorov

Tréning certifikovaný Ministerstvom školstva ČR. Vzdelávací tréning Efektívny učiteľ vedú dvaja lektori z organizácie EDUkační Laboratoř, Česká republika. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva ČR. Na Slovensko prídu prvýkrát. Východisková báza kurzu je kniha Efektivní výukové nástroje od P. Ginnisa.

PRE KOHO: Pre účastníkov našich programov IRPU a Premena školy zvnútra a mentorov
KEDY: 4. (piatok od 15.00) – 5. (sobota do 19:00) septembra 2020
KDE: Hotel Junior Piatrová, Vrútky

Vzdelávací tréning – Efektívny učiteľ a komunitné stretnutie IRPU mentorov

Cena: 170 € aj vďaka grantu od Nadácie Orange je podujatie pre IRPU mentorov bezplatné.
K dispozícii bude:

 • v piatok 4. 9. 2020 večera + komunitné stretnutie mentorov + ubytovanie
 • v sobotu 5. 9. 2020 raňajky + tréning efektívny učiteľ + obed  + večera

Kapacita: 10 miest pre IRPU mentorov (v sobotu príde 30 učiteľov)
Prihlasovanie: do nedele 23. 8. 2020 alebo do naplnenia kapacity

Témy tréningu:

 • Charakteristiky efektívneho učiteľa
 • Ciele a proces učenia (formulácia a komunikácia cieľov, kognitívne a afektívne ciele)
 • Aktivity vo výuke a ich plánovanie
 • Školské hodnotenie, súčasti a aktéri hodnotenia, motivácia žiakov
 • Typy hodnotenia, metódy formatívneho hodnotenia
 • Techniky a nástroje pre efektívnu výuku
 • Komunikácia vedúca k posilňovaniu zodpovednosti žiakov za proces vlastného učenia
 • Pamäť a učenie
 • Praktické ukážky efektívnych výukových aktivít v priebehu celého kurzu

Časová dotácia : 8 hodín
Cieľová skupina: Učitelia 2. stupňa ZŠ a stredných škôl

V priebehu tréningu dochádza kontinuálne k profesnému rozvoju pedagógov v oblasti efektivity výuky a využívaní techník a nástrojov spätnej väzby so zameraním na posilňovanie zodpovednosti žiakov za proces vlastného učenia (formatívne hodnotenie).

O knihe Efektivní výukové nástroje https://www.edukacnilaborator.cz/projekty/efektivni-vyukove-nastroje-pro-ucitele

Tréning – Efektívny učiteľ pre IRPU mentorov