Sale!

Tréning – Efektívny učiteľ

Tréning certifikovaný Ministerstvom školstva ČR. Vzdelávací tréning Efektívny učiteľ vedú dvaja lektori z organizácie EDUkační Laboratoř, Česká republika. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva ČR. Na Slovensko prídu prvýkrát. Východisková báza kurzu je kniha Efektivní výukové nástroje od P. Ginnisa.

PRE KOHO: Pre účastníkov a absolventov našich programov IRPU a Premena školy zvnútra
KEDY: 5. 9. 2020 (sobota od 9.00 do 19:00)
KDE: Hotel Junior Piatrová, Vrútky

40 

VZDELÁVACÍ TRÉNING EFEKTÍVNY UČITEĽ

Cena: 140 € ale vďaka grantu od Nadácie Orange cena pre účastníkov len 40 € (v cene: lektorné za tréning efektívny učiteľ + obed + večera)
Ak potrebujete vystaviť faktúru na školu, v ďalšom kroku zvoľte platbu prevodom a zadajte fakturačné údaje školy.
Kapacita: 30 miest
Prihlasovanie: do pondelka 24. 8. 2020 alebo do naplnenia kapacity

Témy tréningu:

  • Charakteristiky efektívneho učiteľa
  • Ciele a proces učenia (formulácia a komunikácia cieľov, kognitívne a afektívne ciele)
  • Aktivity vo výuke a ich plánovanie
  • Školské hodnotenie, súčasti a aktéri hodnotenia, motivácia žiakov
  • Typy hodnotenia, metódy formatívneho hodnotenia
  • Techniky a nástroje pre efektívnu výuku
  • Komunikácia vedúca k posilňovaniu zodpovednosti žiakov za proces vlastného učenia
  • Pamäť a učenie
  • Praktické ukážky efektívnych výukových aktivít v priebehu celého kurzu

Časová dotácia : 8 hodín
Cieľová skupina: Učitelia 2. stupňa ZŠ a stredných škôl

V priebehu tréningu dochádza kontinuálne k profesnému rozvoju pedagógov v oblasti efektivity výuky a využívaní techník a nástrojov spätnej väzby so zameraním na posilňovanie zodpovednosti žiakov za proces vlastného učenia (formatívne hodnotenie).

Viac o knihe Efektivní výukové nástroje